Tau BIG40Q
BIG40Q motor za klizne kapije
Motor BIG40Q - prijemna jedinica za BIG40Q motor se posebno kupuje.

Dodatna oprema:

Tau BIG serija motora
BIG serija motora za klizne kapije predviđena je za automatizaciju kliznih kapija veoma velike težine na poslovnim i industrijskim objektima težine od 2000 do 4000kg.
Tri verzije BIG motora za kapije različite težine
500BIG18QI 500BIG30Q 500BIG40Q
Težina kapije: do 2500kg Težina kapije: do 3000kg Težina kapije: do 4000kg
Cena: 1210€ Cena: 1990€ Cena: 2950€
Primer ugradnje BIG motora za klizne kapije velike težine
Primer montaže motora BIG