Tau T-SKY1
T-SKY1 motor za garažna vrata
Motor za garažna vrata T-SKY1

Dodatna oprema:

Tau T-SKY1 serija motora za garažna vrata
T-SKY1 serija motora za garažna vrata predviđena je za automatizaciju garažnih vrata površine do 12,5m2.

Pomoćno napajanje za T-SKY motorePOMOĆNO NAPAJANJE - T-SKY1 motor za garažna vrata funkcioniše i u slučaju nestanka glavnog napajanja zahvaljujući baterijama za pomoćno napajanje sistema.

Upravljačka jedinica T-SKY motoraUPRAVLJAČKA JEDINICA - zahvaljujući jedinstvenom "push and flip" sistemu pristup upravljačkoj jedinici je veoma olakšan.

Verzije sa lancem ili kaišem, sa jednodelnom ili trodelnom šinom
T-SKYKIT1B T-SKYKIT1B3 T-SKYKIT1C T-SKYKIT1C3
Jednodelna šina - kaiš Trodelna šina - kaiš Jednodelna šina - lanac Trodelna šina - lanac
Cena: 475€ Cena: 515€ Cena: 475€ Cena: 515€
Primer ugradnje T-SKY1 motora za garažna vrata
Primer montaže motora T-SKY