Sistemi osvetljenja

Veliki broj ugradnih sijalica i rasvetnih tela za direktnu montažu sa različitom dekorativnom primenom ili kao osnovno osvetljenje: za domaćinstvo i poslovne prostorije, za prodavnice i javne zgrade.

Raznovrstnost modela- sijalice mogu biti sa vidljivim dekorativnim ramom u različitoj boji ili bez rama tako da slivaju sa tavanicom na koju se montirju- odgovoriće Vašim očekivanjima.

#

Rasvetna tela pokretnom glavom daju mogućnost usmeravanja svetlosti i time se ističu dizajnerski ili arhitektonski detalji prostorije. Korišćenje različitih vrsta izvora svetlosti – halogena, svetlećih dioda, metal halogena, daje mogućnost različitih varijanti bez ograničenja koristeći ih za rešavanja različitih zadataka.

Sa rasvetnim telima možete da projektujete/ svetlotehnički proračuni/ i da dobijete realne i ispunjive rezultate.