#

Alimex - Termodinamički sistemi

Termodinamički solarni sistemi objedinjuju dve nepotpune tehnologije, toplotnu pumpu i solarni kolektor.

Toplotne pumpe su prilično efikasne ali toplota koju stvaraju u velikoj meri zavisi od temperaturnih promena okruženja, tako da usled pada temperature i njihova efikasnost je manja.

Solarni kolektori, fotoćelijske ploče za prikupljanje solarne energije, su najbolji izvor toplotne energije za vreme toplih i sunčanih dana ali postaju potpuno neefikasne kada nema sunca.

#

Termodinamička solarna energija objedinjuje te dve tehnologije korišćenja obnovljivih izvora energije, prevazilazeći ograničenja svake posebno, u cilju povećanja "prinosa" energije i ostvarivanju što veće uštede.