#
Polietilne cevi malog prečnika se koriste za instalaciju kablova za podzemnu upotrebu. Uglavnom se koriste kao zaštita za optičke kablove, koaksijalno-optičke kablove za distributivne sisteme i druge funkcionalne mreže. Saznajte više...
Ove cevi se koriste za zaštitu ili držanje zaštitnih cevi, pogotovo u prolazima kod puteva ili mostova. Ovo su cevi sa duplim zidom sa glatkom unutrašnjosti dok je spoljašnost rebrasta. Saznajte više...